t

Asamitterordenen i Danmarkasamtandhjul

Stiftet den 1. april 1930

 

ASAM logen Horsens

Stiftet den 1. februar 1936

 

 

Logeliv - hvad – hvem – hvor og hvordan

1. Hvad er en loge?

2. Hvad er en ASAM-Ioge og dens formål?

 3. Hvem kan optages i ASAM-Iogen?

 4. Hvilke ritualer har ASAM-Iogen?

 5. Hvor står ASAM-Iogen rent politisk/religiøst?

 6. Hvor holder ASAM Horsens logen til?

 7. Hvad betales for optagelse og i kontingent?

 8. Hvor lang periode binder jeg mig for?

 9. Hvor tit er der aktiviteter?

 10. Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg ønsker optagelse i ASAM?

 1. Hvad er en loge?

En loge i al almindelighed er et sted, hvor gode retskafne borgere mødes til logemøde med forskellige ritualer, og en selskabelig sammenkomst bagefter.

I fortiden var det typisk det lidt bedre ”borgerskab", der betalte et stort kontingent og deltog i overdådige sammenkomster. I krise-situationer kunne de modtage hjælp, ikke mindst af økonomisk art. I dag findes der mange loger, der har forskellige ritualer og formål, men fælles for alle er, at man har et "fristed", hvor forskellige mennesker mødes og på en eller anden måde kan modtage og give.

Jeg vil karakterisere det som en tretrinsraket.

1. trin er den nye bror, der skal lære hvordan logen fungerer samt selvfølgelig lære "de gamle brødre" at kende.

2. trin er den erfarne logebroder, der nu påtager sig et eller andet passende job i logen, alt efter evne, tid, lyst m.m.

3. trin er - ja, den tid hvor broderen høster frugten af det arbejde vedkommende bror har ydet.

2. Hvad er en ASAM-Ioge og dens formål? .

Først vil jeg fortælle hvad ASAM står for og dernæst, hvad er formålet med logen.  "A" står for arbejdsledere og "SAM" står for samfund. Oprindelig, da logen blev stiftet i 1930, var det vigtigste kriterium for at blive optaget, at man var arbejdsleder på eller andet niveau. Tiden har for længst indhentet dette kriterium.

ASAM -logen har til formål, at hjælpe brødre, deres efterladte hustruer/samlevere eller mindreårige børn moralsk eller økonomisk i videst muligt omfang. 

3. Hvem kan optages i ASAM-Iogen?

Enhver ikke straffet mand. Der er selvfølgelig kriterier, der skal opfyldes, men der stilles på ingen måde krav til ens position eller økonomi. men opbakning fra hjemmefronten hustru/samleverske er nødvendigt.

4. Hvilke ritualer har ASAM-Iogen?

Alt hvad der foregår i logen er andre uvedkommende, men i ASAM foregår der ikke ritualer eller i hele taget noget, der på nogen måde er mystisk eller overnaturligt. Lad mig bruge ordet stress og sige: "Jeg opfatter logemøder afstressende!" og som stedet, hvor man gennem et fortroligt kammeratskab og sammenhold i ro og harmoni kan slappe og får ny energi.

5. Hvor står ASAM rent politisk og religiøst?

ASAM har ingen tilknytning til noget politisk parti, og det samme er gældende med religion. I logen diskuteres disse ligeledes på ingen måde.

6. Hvor er ASAM logen Horsens?

Vi holder til i Kildegade 11, hvor logesalen er på 1. sal og festlokalet, som bruges til forplejning efter logemødet, er i stuetagen og har plads til ca. 80 personer. Brødrene kan i øvrigt leje lokalet til familiære sammenkomster.

7. Hvad betales for optagelse og i kontingent? 

Den økonomiske udgift er meget overkommelig og svarer til den, som betales for andre fritidsinteresser. Ved møderne er der, alt efter mødets art, et passende traktement, som kan købes til yderst rimelige priser.

8. Hvor lang periode binder jeg mig for?

Kontingent betales kvartalsvis forud. Da vi lever i et frit land, er der ingen bindinger ved en udmeldelse (bortset fra eventuel kontingentrestance).

9. Hvor tit er der aktiviteter?

Aktiviteter kan deles op i to grupper. De rene logemøder, hvor vi har logemøde i salen og efterfølgende et kaffebord med mere end blødt brød.

Logesæsonen er i vinterhalvåret fra den 1. september til den 1. juni. Der holdes logemøder en onsdag aften i hver måned svarende til 9 møder årligt.

 Desuden arrangerer vi banko, sommerudflugt, virksomhedsbesøg og julestemningsmøde. Til sidstnævnte arrangementer er vores hustruer/samlevere er med. Enker efter afdøde brødre bliver ligeledes inviteret. Alt efter interesse kan brødre besøge andre Asam- loger.

10. Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg ønsker optagelse i ASAM?

Det er det, det hele drejer sig om. Denne information er langt fra fyldestgørende, men giver dog svar på et og andet. Du kan rette henvendelse til Horsens logens mester og få yderligere oplysninger. 

 ASAM logen Horsens optager gerne nye brødre, men det er et most for os, at en kommende bror er klar over, hvad han går ind til, ligesom vi også gerne ser, at baglandet (hustru/samlever m.m.) orienteres, så vi kan få typiske fordomme om loger aflivet.

Derfor vil undertegnede logemester sammen med en logebror bede om, at blive inviteret på besøg hos dig, hvor vi i dine afslappede rammer, kan fortælle dig og din samlever om ASAM, og besvare de spørgsmål, som I måtte stille.

Du / l er også velkommen til at deltage i et arrangement eller et logemøde forud for evt. optagelse, dog må du have den del, der foregår i logesalen, til gode til din optagelse.

 

Mester for Horsens logen er      

Ejlif Hedegaard Pedersen

Firkløvervej 12, 8700 Horsens

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.: 28 83 47 59


Intereseret?
Send en mail, så kontakter vi dig hurtigst mulig.

Hjemmeside www. asam – horsens.dk

Der er ASAM Ioger i følgende byer, listet efter (ældste først) stiftelsestidspunkt: København, Fredericia, Horsens, Slagelse, Odense og Køge.