Pressemeddelse 14.12.2017  

Hædersbror Ejler Skjerning 60 års jubilæum i Horsens logen.

Fredag den 15. december 2017 har fhv. frisørmester og underviser på Horsens tekniske    skole, Ejler Skjerning, Svendsgade 7, Horsens været medlem af Horsens logen ASAM i 60 år.

Ejler Skjerning er meget vellidt og respekteret overalt, hvor han færdes, såvel i som udenfor logekredsen.

Selvom Ejler Skjerning igennem et langt liv foruden familien har haft mange gøremål at tage vare på bl.a. hus, have, drivhus, violinspil, smykkefremstilling, fotografering, videooptagelser, EDB og rejser, fik han alligevel tid til at yde en stor indsats for logen.

Ejler Skjerning beskrives som en logebroder, der altid forsøger at gøre, hvad der er bedst for logen.

Som medlem af logerådet varetog han gennem flere perioder forskellige embedsmandsposter, og alt blev klaret til brødrenes fuldstændige tilfredshed.

Ejler Skjerning evne til at iagttage og beskrive livets forskellige forhold, kom også logen til gode gennem de mange år, hvor han på allerbedste vis varetog embedet som skriver.

Ejler Skjerning sluttede i logerådet som ceremonimester og det embede løste han også på fortræffelig vis. Alt var nøje planlagt og logemøderne fungerede perfekt.

Jubilæet fejres under private former fredag den 15. december hjemme hos Ejler Skjerning. 

 

Pressemeddelse d. 2.2-2001

75 års jubilæum i ASAM logen Horsens

Asamitterordenens loge i Horsens havde den 1. februar 2011 eksisteret i 75 år. Horsens logen har til huse i logebygningen på Kildegade 11 i Horsens, og jubilæet fejres den 9. april 2011. Til festen er inviteret logebrødre m/ ledsagere og enker til afdøde logebrødre.

Asamitterordenen, i daglig tale kaldet ASAM, har loger i flere byer i Danmark. Den er en humanitær broderorden stiftet i 1930 med baggrund i de socialt dårlige forhold, som herhjemme fandtes i 1920’erne og 30’erne.

ASAM logen Horsens er en meget åben loge, og der findes ingen kultiske ritualer. Dens humanitære virke kom i starten hovedsagelig logebrødrene og deres familie til gode, og den ide og tankegang er videreført helt frem til i dag. Men Asamitterordenen skilter ikke med, hvem der modtager hjælp fra den eller hvor meget hjælp, der er tale om i moralsk eller økonomisk henseende.

I logen værdsættes kammeratskabet og sammenholdet meget højt, ligesom man gør meget for at besøge ældre og syge brødre, som af helbredsmæssige årsager er forhindret i at komme i logen. Der bliver også sørget for støtte og kontakt til de efterladte enker.

Asamitterordenen ledes på demokratisk vis med valg af ulønnede embedsmænd, der hvert andet år vælges af delegerede brødre fra samtlige loger.

Logen er et "fristed", hvor forskellige mennesker mødes og på en eller anden måde kan modtage og give.

Enhver kan søge om optagelse i Asamitterordenen, og der skeles ikke til erhverv, religiøst eller politisk standpunkt, men udelukkende om, at der er tale om en mand i ordets bedste betydning.

På logemøderne drøftes aktuelle sager. men det er ikke tilladt at tale om politik eller religion.

Udover de givne informationer på logemøderne bliver logebrødrene også løbende informeret via logens hjemmeside www.asam-horsens.dk